Cyber Security

Brickerbot הוא נוזקה שתשבית לכם את המכשיר החכם

עולם ה IOT מתחיל להיות מטרה עבור האקרים כאשר נוזקה חדשה אינה דומה לכאלה שראינו בעבר אשר מעוניינות לגנוב את המידע שלכם או לבצע פשע שעלול להזיק לכם, אלא פשוט מאד להשבית את המכשיר החכם […]