title4

כחלק מפעילות האתר אנו מפעילים 2 אפליקציות יעודייות של BerryIL. אפליקציה אחת מיועדת למכשירי בלקברי ממערכת הפעלה 5 ועד 7 (BBOS) למכשירי בלקברי הוותיקים. 

* נכון לתאריך ה 1.11.2015 , מפאת החלטה של בלקברי לא ניתן לספק תמיכה לאפליקציה BIL המיועדת למכשירי BBOS

עבור מכשירי בלקברי 10 השקנו בחודש יוני 2014 אפליקציית Native (בנוייה מ Cascades/QML) והיא זמינה עבור כל מכשירי בלקברי 10 הקיימים בשוק. את האפליקציה פיתח עבורנו מפתח איטלקי בשם Marco Bavagnoli שהוא גם חלק מקבוצת Blackberry Elite.

Marco אחראי גם על אפליקציית BerryIL עבור מכשירי אנדרואיד שהשקנו בתחילת שנת 2016 עבור משתמשי הבלקברי Priv.Capture1Capture